پیشگفتاری از مدیر عامل کلینیک مهرکام، دکتر حسین بادی:

همواره باور داشته ایم که هـر فردی می تواند آینده خود و پیرامونش را بسازد، این باور نقشه راه فعالیت مهرکام بوده و خداوند را شاکریم که در این مسیر برخی از بهترین اساتید و مدیران کشور همراهمان بوده اند و همراهی عالمانــه مشتریان مان هدایتگر و مشوق ما در این راه بوده است.

در حال حاضر کلینیک اقتصادی، مالی مهـــرکام مجموعه آموزشی و پژوهشی متشکل از واحــــدهای تخصصی است که تلاش نموده با استفاده از خبرگان برجسته مدیریت و اقتصاد پاسخگوی نیازهای سازمان‌های ایرانی باشد.

گروه مهرکام تلاش نموده است، همراه مدیران و سازمان‌های ایرانی در مسیر توسعه اقتصادی کشـور عزیزمان ایران و شکل گیری بنگاه‌ها در کلاس جهانی باشـد. از این رو تلاش نموده‌ایم با همکاری بیشتر با سازمان‌ها درک واقعی‌تری از مسائل و چالش های پیش روی آنها داشته باشیم.

اثر بخشی و کارایی عملکرد آموزشی و پژوهشی، مشاوره و اطلاع‌رسانی مرکز، جدی‌ترین دغدغه‌مان بوده است. امیدواریم نتیجه این تلاش‌ها مورد پذیرش مدیران و کارشناسان محترم سازمان‌ها قرار گرفته باشد و هم‌چون گذشته، ایده‌ها و نقدهای آن‌ها راهنمای آینده‌مان باشد.

ارایه آمـــوزش‌های کاربردی و حرفه‌ای متناسب با مسائل و نیازهای خـــاص بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، رویکرد اصلی به آموزش در کلینیک مهرکام است. امیدواریم که بتوانیم شایسته اعتماد ارزشمند مدیران و کارشناسان محترم بوده و همراه آن‌ها در مسیر رشد و توسعه کشور عزیزمان باشیم.