اجرای یک رویداد حرفه‌ای

انواع اجراء رویدادها:

همایش، سمینار، کنفرانس، کنگره و.. یک رویداد و گردهمایی است که با هم تفاوت هایی دارند. اما درکشور ما از همۀ این عناوین به یک صورت استفاده می شود؛ و در نحوۀ اجرای آن تقریباً هیچ تفاوتی قائل نمی شوند! و یا حتی به خاطر کلاس کاری این عنوان را برای رویداد خود در نظر می گیرند. اجرای رویداد حرفه‌ای

شاید برای شما هم جالب باشدکه بدانید رویدادهای ذکر شده به لحاظ اجرایی چه تفاوت هایی با هم دارند. در زیر تعریف کوتاهی از هر یک از عناوین ذکر شده شرح داده شده:

همایش:

رویدادی تخصصی است که افراد برای معرفی ایده های جدید و یا معرفی یک موضوع خاص برگزار می نمایند. و معمولاً یک یا چند نفر به عنوان سخنران در مراسم حضور دارند. مدت زمان اجرای یک همایش از چند ساعت تا یک روز است و به صورت عمومی هم برگزار می شود.

کنفرانس:

جلسه ای است که در آن یک نفر مطالب علمی را برای دیگران تشریح می کند. کنفرانس یک برنامه کوچکتر بوده(نسبت به سایر رویدادها) و تعداد کمتر و در زمان کوتاهتری برگزار می شود.

سمینار:

در کشور ما معمولاً همایش و سمینار را با هم اشتباه می گیرند و یا حتی جابجا استفاده می شود. سمینار معمولاً تخصصی تر است؛ به این دلیل که افرادی که در سمینار شرکت می کنند در رابطه با موضع سمینار اطلاعات دارند. به عبارتی شرکت کنندگان در یک حوزۀ خاص تحصیل و تحقیق کرده اند. و سخنرانی انجام شده در برنامه هم دربارۀ همان موضوع خواهد بود.

کنگره:

یک گردهمایی رسمی است. افراد متخصص در یک حوزه برای بحث و تصمیم گیری گروهی دربارۀ موضوعی خاص گرد هم می آیند. این برنامه از سمینار و همایش رسمی تر است. و بیشتر جنبۀ بین المللی دارد؛ کنگره معمولاً به صورت دوره ای و هر چند سال یک بار برگزار می گردد. اجرای رویداد حرفه‌ای

خدمات اجرایی مهرکام همایش

برگزاری همایش، سمینار و کارگاه:

  1. دعوت از اساتید و سخنرانان حرفه ای با توجه به نیاز مخاطب
  2. دعوت از مجریان برجسته جهت اجرای ابتدا و پایان برنامه
  3. مشاوره تبلیغاتی
  4. اجرای تبلیغات
  5. هماهنگی محل برگزاری
  6. بلیط فروشی
  7. هماهنگی سیستم صوت
  8. هماهنگی خدمات و پذیرایی

پیام بگذارید