اعتیاد-مهرکام-مبارزه

اولویتهای شناخت عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض

فهرست 261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد

3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض

اولویتهای ملی ضروری

1- بررسی کیفی فرایند عود مصرف مواد در معتادان
2- بررسی سیر و پیش آگهی اعتیاد در گروههای مختلف معتادان
3- بررسی ارتباط مصرف مواد و وقوع تصادفات و سوانح در کشور

پژوهشهای با اولویت بالا

4- بررسی عوامل مؤثر بر مصرف تزریقی مواد
5- بررسی میزان و علت مرگ و میر معتادان به تفکیک الگوهای مختلف اعتیاد
6- بررسی تأثیر فارماکولوژیک مواد در رانندگی و تصادفات
7- پیمایش های رفتاری-زیستی[1] گروه های پرخطر معتادان (تزریقی، تن فروش ها، معتادان زندانی… ) (شاخص 23 سامانه اطلاعات)
8- بررسی شیوع عفونت ایدز، هپاتیت سی و بی و بیماریهای مقاربتی در معتادان و عوامل مرتبط با آن و توزیع جغرافیایی آن (شاخص 24 سامانه اطلاعات)
9- طراحی نظام ثبت اطلاعات مشکلات اورژانس معتادان از اورژانس بیمارستانهای کشور (شاخص 31 سامانه اطلاعات)

پژوهشهای با اولویت متوسط

10- طراحی ابزارهای غربالگری و ارزشیابی هم ابتلایی در معتادان
11- بررسی عوارض مصرف کراک هروئين.
12- بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به چند ماده
13- بررسی عوامل مؤثر بر تشدید اعتیاد و بروز عوارض اجتماعی و شغلی (تأثیر استیگما)
14- بررسی وضعیت بروز خشونت و عوامل مؤثر بر آن در معتادان
15- بررسی دینامیک خانواده و بروز مشکلات خانوادگی پس از اعتیاد
16- بررسی نقش اختلالات همراه روانپزشکی در پیشرفت اعتیاد
17- استفاده از وسایل مشترک برای تاتو، حجامت، …
18- بررسی ارتباط میان اعتیاد و ارتکاب جرم
19- بررسی میزان وقوع مسمومیت، عوامل مرتبط، و عوارض حاصله در معتادان کشور
20- بررسی عوارض دهانی و دندانی مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن
21- بررسی سایر عوارض جسمی (گوارشی، سرطان مثانه، …) مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن
22- بررسی نقش اعتیاد در دینامیک مشکلات اجتماعی کشور
23- بررسی میزان ناتوان کنندگی اعتیاد (ازکارافتادگی، ناتوانی جنسی، …)
24- بررسی وضعیت استفاده از کاندوم و عوامل مؤثر بر آن در گروههای مختلف معتادان
25- بررسی کارکرد دسترسی به داروهای قابل سوء مصرف در کاهش زیان


([1] Biobehavioral surveys (BSS

4 دیدگاه برای “اولویتهای شناخت عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض”

  1. […] پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتار…4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری […]

  2. […] پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتار…4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری […]

  3. […] پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتار…4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری […]

  4. […] پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد 3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتار…4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری […]

پیام بگذارید