پیشگیری اعتیاد

اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه

261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری
5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه

اولویتهای ملی ضروری

1- راه اندازی نظام ثبت اطلاعات مداخلات پیشگیری در کشور (شاخص 16، 18 و 32 سامانه اطلاعات)
2- ارزشيابي برنامه پيشگيري اجتماع محور
3- ارزشیابی برنامه پیشگیری مدرسه محور

پژوهشهای با اولویت بالا

4- ارزشیابی کارکرد سریالها و فیلمهای سینمایی در پيشگيری از اعتياد
5- ارزشیابی کارکرد تیزرها و زیرنویسهای تلویزیونی در پيشگيری از اعتياد
6- ارزشیابی کارکرد سازمانهای دارای بودجه در پیشگیری از اعتیاد
7- بررسی روشهای حساس سازی و حمایت یابی برای فعال کردن جمعیت عمومی در پیشگیری از اعتیاد
8- بررسی روش های متناسب سازی مداخلات پیشگیرانه مختلف برای هر اجتماع
9- بررسی وضعیت کنونی نیروی انسانی سازمانها برای پیشگیری از اعتیاد

پژوهشهای با اولویت متوسط

10- بررسی نیازهای آموزشی کارکنان پیشگیری از اعتیاد کشور
11- بررسی میزان انگیزه و رضایت کارکنان پیشگیری از اعتیاد
12- بررسی مشکلات سازمانهای دولتی و نیازسنجی برای فعال سازی آنها 
13- ارزشیابی برنامه مدارس رها از اعتیاد
14- ارزشیابی برنامه مروج سلامت مدارس
15- بررسی توصیفی و تحلیل محتوایی و کیفی وضعیت انتشارات اعتیاد کشور (کتاب و بروشور)، مخاطبان آنها، و نحوه توزیع و بهره برداری در ده سال گذشته
16- بررسی توصیفی عملکرد رسانه ها شامل مطبوعات، راديوو تلويزيون در پيشگيری و درمان اعتياد
17- ارزشیابی کارکرد برنامه های “روز مبارزه با مواد مخدر”
18- بررسی نقش کنونی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد
19- بررسی مشکلات سازمانهای مردم نهاد و نیازسنجی برای فعال سازی آنها
20- بررسی نقش روحانیون و مبلغان دینی در پیشگیری از اعتیاد
21- بررسی امکانات به کار گرفته شده در سازمانهای مختلف برای خدمات پیشگیری از اعتیاد
22- ارزشیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاهها
23- ارزشیابی نقش دفاتر فرهنگی و مشاوره دانشگاهها در پیشگیری از اعتیاد

4 دیدگاه برای “اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه”

  1. […] عوارض4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری 5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پ…6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی 7- […]

  2. […] عوارض4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری 5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پ…6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی7- […]

  3. […] عوارض4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری 5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پ…6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی 7- […]

  4. […] عوارض4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری 5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پ… 6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی – […]

پیام بگذارید