اولویتهای پژوهش در مسائل حقوقی و قضائی

 عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
1-اولویت‌های پژوهش برای شناخت وضعیت اعتیاد کشور (شیوع، روند، شدت)
2- اولویتـهای پژوهش برای شناخت  عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد
3- اولویتهای شناخت  عوامل مرتبط با پیشرفت اعتیاد، رفتارهای پرخطر همراه و بروز عوارض
4-  اولویتهای پژوهش در مداخلات مؤثـر پیشـگیری
5-اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پیشگیرانه
6- اولویتـهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر درمانی
7- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درمانی
8- اولویتهای پژوهش برای شناخت مداخلات مؤثر کاهش زیان
9- اولویتهای پژوهش برای شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات کاهش زیان
10- اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه
11- اولویتهای پژوهش در مسائل حقوقی و قضائی

اولویتهای ملی ضروری

 1. بررسی تأثیر مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بر درمان معتادان و پیش آگهی اعتیاد
 2. بررسی خلاء های قانونی برای مبارزه با مواد مخدر، روانگردان و پيش ساز ها

پژوهشهای با اولویت بالا

 • پايش و ارزشيابی اجرای مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بر درمان کوتاه مدت و درازمدت معتادان و کاهش زيان (آسيب)
 • تاثیر مجازاتهای پیش بینی شده در قانون در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مواد مخدر، روانگردان  و پيش ساز ها
 • طراحی، اجرای آزمايشی و بررسي هزینه اثر بخشي درمان دادگاه مدار[1]
 • تاثیر تعيين کننده های اجتماعی مانند فقر و بیکاری در ارتکاب قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پيش ساز ها بويژه در شرق کشور
 • تاثیر قطعیت و فوريت اجرای مجازات در بازدارندگی و عدم تکرار جرائم

پژوهشهای با اولویت متوسط

 • بررسی شيوه های شناسائی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پيش ساز ها و روش های پولشوئی آنها
 • برآورد حجم پولشوئی ناشی از قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پيش ساز ها در سطح کشور و و تعيين عوامل مرتبط با آن
 • بررسی ابعاد خسارات فردی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی به تفکیک نوع مواد
 • بررسی تاثير پولشوئی ناشی از قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پيش ساز ها بر اقتصاد کشور
 • بررسی محدوديت های قانونی بر حقوق اجتماعی معتادان
 • بررسی تاثير جرم انگاري يا جرم زدايي در کنترل مصرف مواد

مطالعه تطبیقی نحوه اعطای عفو و تخفیف به مجرمین مواد در کشورهای موفق در کاهش جرايم مواد مخدر و تاثیر آنها در صورت به کارگیری در ایران


[1] Drug Court Treatment

یک دیدگاه برای “اولویتهای پژوهش در مسائل حقوقی و قضائی”

 1. […] کاهش زیان 10- اولویتـهای پژوهش در امر مقابـله با عرضـه 11- اولویتهای پژوهش در مسائل حقوقی و قضائی 12- اولویتهای پژوهش در امر مدیریت و پژوهش اعتیاد کشور […]

پیام بگذارید