شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان گلستان
دبیر علمی کنفرانس:  دکتر حسین بادی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیرعامل هلدینگ کسب و کار مهرکام

دبیر اجرایی کنفرانس :  دکتر اکرم محمدی نیکو

مرکز و مجری برگزاری : هلدینگ کسب و کار مهرکام با همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای مهرکام

و شرکت تعاونی فرهنگی، هنری و آموزشی چکاوک نقره ای پارسه
محل برگزاری کنفرانس: استان گلستان- گرگان – سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

پیام بگذارید