با توجه به تغییرات به وجود آمده به اطلاع می‌رساند زمانبندی نخستین همایش ملی آسیب شناسی اعتیاد با هدف مبارزه با مواد مخدر به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 مهرماه 1398

برگزاری همایش: 25 آذرماه 1398
همزمان با روز پژوهش