سمینار مهارت های زبان بدن و ارتباط اثر بخش در بازاریابی  روز چهار شنبه 24  آذرماه ،در تالار اندیشه میرداماد با سخنرانی آقای پویا ودایع( اولین مدرس زبان بدن) ،مهدی صفایی(کار آفرین برتر سال) برگزار گردید.
این سمینار که به مناسبت روز بیمه  در شهر گرگان برگزار شد با استقبال چشمگیری از سوی شرکت کننده های بومی و غیر بومی صورت گرفت و همچنین بازخور رضایت بخش از سوی افراد شرکت کننده حاکی از آن است که که سمینار رسالت خود به سرانجام رسانیده است .
حضور شرکت کنندگان به صورت گروهی و فردی ، بدون هیچ محدویت سنی و شغلی، حاکی از آن است مهارت های زبان بدن بیش از بیش در زندگی روزمره  تاثیر نهاده  است.

مهارت زبان بدن – مهرکام – گرگان
مهارت زبان بدن – مهرکام – گرگان
مهارت زبان بدن – مهرکام – گرگان
مهارت زبان بدن – گرگان – مهرکام