مهمان و سخنران ویژه این همایش : وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی یا یکی از معاونین ایشان

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا یکی از معاونین ایشان

وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای سلطانی فر یا یکی از معاونین ایشان

فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونین ایشان

ریاست محترم قوه قضائیه یا یکی از معاونین ایشان

ریاست محترم سازمان بهزیستی کل کشور یا یکی از معاونین ایشان

نمایندگان محترم ولی فقیه در استان های گلستان، سمنان و مازندران و امام جمعه محترم گرگان

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونین محترم و هیئت همراه

دبیران محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور

استاندار محترم استان گلستان جناب آقای دکتر هاشمی و معاونین محترم ایشان

ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی

مدیران کل سازمانها و نهادها و روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور

پژوهشگران و محققین برجسته و نخبگان علمی و پژوهشی سراسر کشور

مهمانان و سخنرانان برجسته علمی از خارج و داخل کشور