مهرکام در یک نگاه

پیشگفتاری از مدیر عامل کلینیک مهرکام، دکتر حسین بادی :

همواره باور داشته ایم که هـر فردی می تواند آینده خود و پیرامونش را بسازد، این باور نقشه راه فعالیت مهرکام بوده و خداوند را شاکریم که در این مسیر برخی از بهترین اساتید و مدیران کشور همراهمان بوده اند و همراهی عالمانــه مشتریان مان هدایتگر و مشوق ما در این راه بوده است.

در حال حاضر کلینیک اقتصادی، مالی مهـــرکام مجموعه آموزشی و پژوهشی متشکل از واحــــدهای تخصصی است که تلاش نموده با استفاده از خبرگان برجسته مدیریت و اقتصاد پاسخگوی نیازهای سازمان های ایرانی باشد.

گروه مهرکام تلاش نموده است، همراه مدیران و سازمان های ایرانی در مسیر توسعه اقتصادی کشـور عزیزمان ایران و شکل گیری بنگاه ها  در کلاس جهانی باشـد. از این رو تلاش نموده ایم با همکاری بیشتر با سازمان ها درک واقعی تری از مسائل و چالش های پیش روی آنها داشته باشیم.

 اثر بخشی و کارایی عملکرد آموزشی و پژوهشی، مشاوره و اطلاع رسانی مرکز، جدی ترین دغدغه مان بوده است. امیدواریم نتیجه این تلاش ها مورد پذیرش مدیران و کارشناسان محترم سازمان ها قرار گرفته باشد و همچون گذشته، ایده ها و نقدهای آنها راهنمای آینده مان باشد.

ارایه آمـــوزش های کاربردی و حرفه ای متناسب با مسائل و نیازهای خـــاص بنگاهها، دانشگاهها و سازمان ها، رویکرد اصلی به آموزش در کلینیک مهرکام است. امیدواریم که بتوانیم شایسته اعتماد ارزشمند مدیران و کارشناسان محترم بوده و همراه آنها در مسیر رشد و توسعه کشور عزیزمان باشیم.