چرا آموزش اکسل را جدی بگیریم

آموزش اکسل را جدی بگیریم احتمالا زمانی که به مدرسه می‌رفتید، آموزش اکسل را برای ایجاد جدول‌ها و وارد کردن اعداد، جمع کردن مقدار دو سلول یا کارهایی از این دست بکار بردید. اما اکسل بسیار بسیار پیشرفته‌تر از این‌هاست. برای مثال ادامه مطلب