بازاریابی رویداد با استفاده از گوگل ادوردز

به‌ طور کلی از آن‌‌جا که بازه‌ی شروع ثبت‌نام یک رویداد تا برگزاری آن اغلب بسیار کوتاه است، سرمایه‌گذاری روی سئو تقریبا با شکست روبه‌رو می‌شود و از طرفی، سئو یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است و ممکن است شما بعد از برگزاری رویدادتان ادامه مطلب