مزایای تبلیغات اینترنتی نسبت به تبلیغات سنتی

مارکتینگ یا بازاریابی بخشی از کسب و کار است که هرگز نمی توانید نادیده بگیرید. بخش زیادی از مردم در حال حاضر تنها به صورت اینترنتی کار می‌کنند ولی بخش دیگری هنوز حتی توانایی کار با اینترنت را ندارند. برگزارکنندگان و برنامه ریزان ادامه مطلب